top of page
 • CV och Meritförteckning
  Dessa skiljer en del och det är viktigt att inte blanda ihop begreppen. Enkelt förklarat är en meritförteckning en förkortad och avskalad variant av ett CV, där det personliga brevet lyfter och beskriver visa delar mer i detalj. Idag är det rekommenderat att använda sig av CV då rekryterare vill få mer information om dig och ditt yrkesverksamma liv. CVt ska ge svar på att du inte bara har kompetens för tjänsten du sökt utan även varför du söker arbetet, oavsett om du lyfter det även i det personliga brevet. Samt information om ditt arbetsliv.

   

 • Meritförteckning
  Ska presentera allt du gjort från start till nu. Oftast skriver man dem i ”omvänd kronologisk ordning”, så det senaste du arbetat med eller utbildning du genomfört skall presenteras först. Dela upp CV eller meritförteckning i olika sektioner:

  ◦ Målsättning

  ◦ Sammanfattning

  ◦ Arbetslivserfarenheter

  ◦ Utbildningar & Kurser

  ◦ Licenser, certifikat och intyg

  ◦ Förtroendeuppdrag

  ◦ Övrigt (familjesituation, intressen med mera)

  ◦ Referenser

   

 • Kronologiskt CV, funktionellt CV eller tematiskt CV?
  Kronologiskt CV använder sig av en tidslinje som beskriver vad som har hänt över en viss tid.
  - Funktionellt CV grupperar informationen i olika rubriker eller teman i stället för en tidslinje, fokuset ligger mot det du vill lyfta för tjänsten. Idag mindre använt då Linkedin och CV-databaser använder kronologiskt system.

  - Tematiskt CV fokuserar på dina erfarenheter och kunskaper. I stället för ”arbetslivserfarenheter” kan denna bytas ut mot ”yrkeserfarenheter”. Man fokuserar mer på dina erfarenheter än dina anställningar.

   

 • Personligt brev i ditt CV?
  Det är smidigt att sammanfoga både till personliga brev och CV till ett dokument. Vissa hemsidor där du söker arbeten ger dig endast möjligheten att ladda upp en fil, då är det värt att ha ett sammanfogat CV. För detta börjar du ditt CV med en snygg sammanfattning i början, se delen för personligt brev för vad du bör ha med.

Hur ett CV ska se ut förändras ständigt, och dess upplägg beror bland annat på vad man har gjort och vilka slags arbeten man söker. Här kommer våra bästa tips för att du ska kunna lyckas med ditt!

DEL 9: CV

Checklista

 1. Undersök hur du vill forma ditt CV
   

 2. Gå igenom ditt innehåll noga
   

 3. Fundera om du vill ha med ditt personliga brev i ditt CV

bottom of page