top of page

Vi möter ständigt nya spännande personer med olika bakgrunder och kompetenser som vill arbeta och bidra.
Kanviva är en mötesplats för de som söker arbete och de som söker personal, vi är länken mellan rätt arbetskraft och rätt arbetsgivare. Vi känner våra kandidater på riktigt, vilket innebär att ni får rätt kompetens och även rätt person som passar in i ert företag. Genom vårt professionella och anpassade arbetssätt lägger vi största vikt vid att bibehålla goda samt långvariga relationer med arbetsgivare och arbetssökande - det är bla det som ger våra goda resultat.

RÄTT PERSON PÅ RÄTT PLATS

Working in the Warehouse

Fördelar för dig och ditt företag

Ett exempel på denna process:

 1. Ni presenterar vad för personal som ni söker till ert företag
   

 2. Vi söker genom våra nätverk efter passande kandidater
   

 3. Passande kandidater presenteras därefter till er
   

 4. Ni väljer sedan själva vilka kandidater som är intressanta att gå vidare med gällande antingen praktik eller anställning.
   

 5. Vi hjälper till vid eventuellt behov av lönestöd eller administrativa hjälp i samband med anställning.

 • Tillgång till många intressanta kandidater.
   

 • Kostnadsfri rekrytering, där vi finner passande kandidater för ert företag och behov! En partner som genomför urval av passande kandidater åt er, något som sparar både tid och pengar!
   

 • Möjligheten att "testa" en ny medarbetare genom praktik! Detta skapar trygghet för både er och kandidaten som är försäkrade genom Arbetsförmedlingen.
   

 • Erbjudandet att ingå i ett partnerskap med oss på Kanviva för framtida rekryteringsbehov men kanske även för att bidra genom praktikplatser, studiebesöksmöjligheter för eventuella framtida kandidater eller varför inte presentera ert företag direkt till våra kandidater via oss?
   

 • Djup kunskap om olika typer av lönestöd och administrativ hjälp i samband med våra kandidater.
   

 • Vi är med genom hela processen, från start till slut!
   

Kontakta oss för att få mer kompetens
och framgång inom ditt företag!

Elektriskt arbete
bottom of page