top of page

STOM blir KROM!

Rusta och matcha (KROM) Kanviva arbetar med att bli en del av den framtida tjänsten Rusta och Matcha (KROM) som kommer ersätta dagens tjänst, Stöd och matchning (STOM). Kanviva har lång erfarenhet av att arbeta med personer som står utanför arbetsmarknaden och har i över 10 år kämpat för att människor ska finna sin plats på arbetsmarknaden, samt lyft personer att själv känna att de kan påverka sin framtid! KROM – Kundval Rusta och Matcha är en tjänst som är till för dig som är inskriven vid Arbetsförmedlingen. Du kan ta kontakt med dem för att se om du har rätt till Rusta och Matcha. Valet av samarbetspartner gör du direkt via Arbetsförmedlingen.

Inom kort kommer här mer information.

Comments


bottom of page