top of page

VÄGEN TILL ARBETE: UTBILDNING


DEL 4: Möjligheterna är många när det kommer till att utbilda sig för att förbättra sina möjligheter på arbetsmarknaden. En utbildning är en bra investering i dig själv och ger större möjligheter för framtiden. Nedan går vi igenom olika typer av utbildningar: Kommunal vuxenutbildning (Komvux), denna typ av utbildning ger "en andra chans" till personer för att kunna läsa in grundskola, gymnasiet eller olika behörighetskurser till högre studier. Ibland erbjuds olika typer av enklare yrkesutbildningar via Komvux som ger en bas inom en bransch eller kan användas för att läsa vidare mot exempelvis yrkeshögskola. Komvux är CSN-godkänd. Arbetsmarknadsutbildning, är kortare utbildningar direkt riktade mot arbetsmarknaden som erbjuds via Arbetsförmedlingen, som sedan utförs av olika utbildare. Dessa är ofta skräddarsydda tillsammans med olika arbetsgivare och leder ofta direkt till anställning och ett jobb. Ej berättigad till CSN, men aktivitetsstöd och utvecklingsersättning kan vara möjligt. Folkhögskola, dessa utbildningar anpassas efter dina förkunskaper och är uppbyggda genom samtal och gemensamt lärande i grupp. Olika utbildningar erbjuds där ”allmän kurs” är riktat mot de som saknar grundskola och gymnasieutbildning. Efter en avslutad allmän kurs får man ett ”studieomdöme”, då Folkhögskolan inte sätter betyg utan, utfärdar intyg på kunskapsnivå som sedan kan användas i ansökning mot högre studier. Folkhögskolor erbjuder även specifika kurser och olika utbildningar mot arbete, men utbudet varierar beroende på skolans inriktning. Det finns totalt 154st folkhögskolor i Sverige. Folkhögskolor är CSN-godkänd. Yrkeshögskola (YH), är utbildningar som riktar sig direkt mot arbetsmarknaden med stark koppling till arbetslivet och företag. Utbildningarna erbjuds om det finns ett behov av personal inom olika branscher. Utbildningen är uppbyggd av vanliga teoretiska studier i kombination med LIA (lärande i arbete), vilket innebär att en del av utbildningen genomförs i samband med olika företag inom yrket man utbildar sig emot. Då arbetsmarknaden styr behovet och vilka utbildningar som erbjuds kan utbudet variera. YH är CSN-godkänd. Universitetsstudier, studier på universitet eller högskola innebär frihet under ansvar med en hel del självstudier. Du förväntas driva din egen inlärning i kombination med olika föreläsningar. Vissa yrken och tjänster kräver att du studerat en viss tid vid universitet och tjänsterna är oftast så specifika att även vilken inriktning du valt har en inverkan. Ofta delas universitetsstudier in i ”program” där du får ett paket av olika kurser för att få en behörighet inom en viss inriktning. En utbildning vid universitetet är i jämförelse med tidigare nämnda utbildningskategorier mer tidskrävande. För att nå grundnivå, också kallad ”Kandidatexamen”, krävs en utbildning som är på tre år. Möjligheten finns även att fördjupa sig inom sina studier och utbilda sig till avancerad nivå, kallad ”Magister/Masterexamen” som tar fyra, respektive fem år totalt. Vid intresse finns fler avancerade steg att utmana sig själv att fullföra. Universitet och högskolestudier är CSN-godkänd. Friskolor, erbjuder många olika typer av utbildningar. Allt från kurser, yrkesutbildningar och påbyggnadsutbildningar. Dessa utbildningar har ofta en kostnad som du som privatperson skall betala och de täcks oftast inte av möjligheten att få ersättning eller lån via CSN. Efter du är klar med utbildningen får du ett utbildningsbevis eller diplom som bevis på att du genomfört utbildningen. Innan du påbörjar utbildningen rekommenderar vi att du tar kontakt med ett företag där du vill arbeta efter vald utbildning och pratar med dem om de godkänner utbildningen och dess innehåll. Och kom ihåg: ingen är för gammal för att läsa sig något nytt - kunskap och utbildning är bra för alla!

Opmerkingen


bottom of page