top of page

Förberedelse
Inför intervjun är det viktigt att förbereda sig. Gå över informationen om tjänsten,
läs på om företaget och undersök dem noggrant.

 

Öva på vanliga frågor
Varje intervju har flertalet frågor och du hittar många exempel på internet,
här nedan följer några som du kan förvänta dig:

 

◦ Berätta lite om dig själv!

◦ Vad skulle du säga är dina viktigaste egenskaper för denna tjänsten?

◦ Hur skulle dina tidigare kollegor beskriva dig?

◦ Vilka är dina svaga och starka sidor?

◦ Vilka resultat har du uppnått i dina tidigare tjänster?

◦ Många har sökt, vad tror du är din största fördel gentemot andra sökanden?

◦ Vad tycker du att du lyckats bra med i dina tidigare anställningar?

◦ Hur tror du att dina referenser beskriver dig?

◦ Berätta om någon gång du begått ett misstag?

◦ Vad tror du själv kommer bli den största utmaningen för dig i den här tjänsten?
 

Klä dig professionellt och lämpligt för tjänsten
Detta bidrar till att ge ett gott intryck. Ett tips är att se över företaget/organisationens hemsida och se om det finns bilder på kontaktsidor eller sociala medier, och följ den klädkoden. Saknas dessa så får du klä dig i något som du tror är passande och något du känner dig bekväm med.

 

Kom i tid
Det är alltid viktigt att komma i tid och att du är förberedd inför intervjun. Ett tips är att fixa alla praktiska moment dagen innan som att ta fram kläder, se över namnet på de du ska träffa, vart du ska och att du går igenom olika material inför intervjun. Se även över om du behöver ta med några handlingar såsom personliga brevet, CV och andra dokument. Nämns inget speciellt så ta med dessa oavsett, det är alltid värt att vara väl förberedd vilket också ger ett gott intryck. Sätt din telefon på ljudlös eller flygplansläge och glöm inte att gå på toaletten innan.

 

Under intervjun
Är det viktigt att man utvecklar en konversation mellan båda parter. För detta är det värdefullt att du ställer frågor och har sett över företaget i din förberedelse och att du har frågor utifrån detta. Bli inte passiv och bara vänta på att bli förhörd, engagera dig i samtalet och försök uppnå en jämn fördelning mellan intervjuaren och dig själv i samtalet. Våga ställa motfrågor och ta initiativ genom att föra intervjun framåt om du tycker den stannar upp. Underlätta för den som har intervjun genom att fråga ”Vill du veta något mer?” eller ”Om du vill kan jag förklara lite mer i detalj om….”. Detta visar att du försöker garantera att ni förstår varandra så att kommunikationen fungerar som den ska och inga missförstånd uppstår.

 

Om du är osäker på en fråga
Det är bättre att du tar dig tid och funderar ut ett svar än att du ursäktar dig.
Ta dig tid och var inte rädd att ta en paus och fundera över frågan.

 

Efter intervjun
Det är viktigt att du återkopplar och tackar för intervjun. Du kan även kontakta intervjuaren, utifall det uppkommit något fråga som du inte fick svar på under intervjun eller en fråga som missades. Det är viktigt att du alltid har ett ärende i kontakten med intervjuaren.

Grattis om du lyckats komma på intervju! Du har kommit långt och nu har du intervjun framför dig, slutprovet för att få tjänsten du har sökt! Förutom att ”bara vara dig själv” finns det många knep du kan göra både innan, under och efter intervjun som ökar dina chanser att visa dig ifrån din bästa sida hos företaget du vill arbeta på.

DEL 11: INTERVJU

Checklista

 1. Förbered dig väl
   

 2. Öva på vanliga frågor
   

 3. Tänk på ditt utseende
   

 4. Kom i tid!
   

 5. Tänk på hur mycket du pratar
   

 6. Var inte rädd att fråga frågor
   

 7. Glöm inte att återkoppla

bottom of page