top of page
Pedestrians from an Ariel View

Din kompletterande aktör inom Rusta och Matcha i Tibro, Askim
Karlstad, Västerås, Hallstahammar, Vingåker, Örebro, Skövde, och Grums

På Kanviva strävar vi efter att arbeta med riktiga arbeten på riktiga arbetsplatser, vi tror att människor mår bäst av att få vara på riktigt.

VÅR VISION

Vi utvecklar människor till delaktighet både i och utanför arbetsmarknaden. Vår affärsidé är att göra det enkelt för arbetssökande att nå, få och behålla en anställning på den öppna arbetsmarknaden. Företaget bygger på många års erfarenhet av coachning och motivationsarbete med och för personer som ofrivilligt står utanför den ordinarie arbetsmarknaden.

VAD VI GÖR

Kanvivametoden™ har utvecklats ur vårt framgångsrika arbete med att stötta personer med funktionsnedsättning till avlönat arbete på den öppna arbetsmarknaden. Metoden kan med fördel användas av alla arbetssökande oavsett tidigare erfarenhet och bakgrund, fungerar lika bra för den som är helt ny på arbetsmarknaden som den som har varit med några år och behöver lite nya idéer.
 

Hos oss får personer träna upp de färdigheter man är bra på, och nyttja sina starka sidor för att komma vidare, snarare än att slita med det som man kanske inte känner sig stimulerad att bearbeta. Genom att utnyttja dynamiken som uppstår när människor får egenmakt och förtroende skapas förutsättningar för att uppnå drömmar och mål, vilket är möjligt genom vägledning mot yrke eller att hitta passande utbildning för varje enskild person.

FÖRETAGETS HISTORIA

Med en gemensam vilja att hjälpa människor till en delaktighet, både i och utanför arbetsmarknaden,
grundade Stefan Jansson och Runar Skoglund 2011 tillsammans Kanviva AB. Stefans internationella erfarenheter och hans tidigare företag med liknande satsning blev grunden för Kanviva, tillsammans med Runars erfarenheter som rekryteringskonsult, vägledare inom Arbetsförmedlingen och arbetskonsult från Socialtjänsten. Detta blev en framgångsrik kombination - speciellt för personer som stod långt eller mycket långt från arbetsmarknaden.

Deras gemensamma arbete har genom åren lagt grunden till ett av Karlstads mest individanpassade och människoinriktade företag inom Arbetsförmedlingens projekt rusta och matcha. Detta genom stor erfarenhet av näringslivet, det kommunala sektorn, arbetsförmedlingen, coachning och motivationsarbete. Valet av medarbetare är en viktig del av Kanviva för att bibehålla och följa företagets vision, vi värdesätter även andra egenskaper som har utvecklat medarbetarna. Detta kan exempelvis vara en lång sjukskrivning, utbrändhet eller annan personlig utveckling som bidragit till medarbetarens personliga utveckling. Som företag vill vi kunna möta alla typer av människor, där förståelse är nyckeln till att bygga förtroende som inom vår bransch är så viktigt.

Vi hoppas att vi får vara med på din resa och att du vill vara med på våran - kontakta oss därför gärna
eller följ oss på sociala medier

bottom of page